Σχετικά με τον CHEF

Ο ελληνικός χορός στη Γενεύη από το 1992

Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε επίσημα στις 5 Μαρτίου 1992.

Τα δύο ιδρυτικά μέλη του είναι ο Παντελής Βερβατίδης και ο Pierre Jonneret.

Το όνομα του συλλόγου, Centre Hellénique d’Etudes du Folklore (C.H.E.F.) είναι η κατά λέξη μετάφραση του Ελληνικού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών (ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.), που ιδρύθηκε στις 21Ιουνίου 1982 στην Αθήνα, από τον λαογράφο και πρόεδρό του, Βασίλη Δημητρόπουλο. Το ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Γενεύης είναι το πρώτο παράρτημα που λειτούργησε στο εξωτερικό και στη συνέχεια αυτό των Βρυξελών.

Στενοί φίλοι από την παιδική τους ηλικία, ο Παντελής Βερβατίδης και ο Βασίλης Δημητρόπουλος, άρχισαν μαζί τους ελληνικούς χορούς στο συγκρότημα της γειτονιάς τους, τη Δάφνη, στη συνέχεια στο Λύκειο Ελληνίδων και σε άλλα χορευτικά, για να καταλήξουν στην στενή συνεργασία που λέγεται ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.

Οι σκοποί και δραστηριότητές μας

Κύριος σκοπός του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Γενεύης είναι η εκπροσώπιση του ομώνυμου της Αθήνας και κατά συνέπεια, οι μεταξύ τους κοινοί σκοποί ,που είναι, η παρουσίαση διεθνώς της Ελληνικής παράδοσης και των εθίμων της.

Ελληνες και μη, κάθε ηλικίας και χορευτικού επιπέδου, βρίσκονται μια φορά την εβδομάδα στο μάθημα χορού.

To ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. ΓΕΝΕΥΗΣ, οργανώνει επίσης, σεμινάρια ελληνικών χορών με δασκάλους απο Ελλάδα, εκθέσεις λαïκής τέχνης, χορευτικές παραστάσεις, μουσικές ακροάσεις, συμμετέχει με την χορευτική του ομάδα «ΔΑΦΝΗ » δίνοντας παραστάσεις σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εντός και εκτός Ελβετίας. Τα τελευταία χρόνια, σε αρκετές παραστάσεις, η χορευτική ομάδα συνοδεύεται από το μουσικό σχήμα «ΗΛΙΟΣ », το οποίο αποτελείται από μέλη-χορευτές του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. ΓΕΝΕΥΗΣ. Παράλληλα, διαθέτει ιματιοθήκη απο ανδρικές και γυναικείες φορεσιές, διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, αυθεντικές, αλλά και πιστές αντιγραφές από Ελλάδα, ορισμένες επίσης καλές αντιγραφές, ράφτηκαν και κεντήθηκαν, με πολύ μεράκι, απο μέλη του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ.- ΓΕΝΕΥΗΣ.

Ελάτε στην παρέα μας.

Στους συνδέσμους μας μπορείτε να επισκευθήτε και την ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.ΛΑ.Μ. Αθήνας.

Vassilis et Pantelis